Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Privaatsuspoliitika

Privaatsuseeskirjad

1.    Andmetöötleja, andmekaitseametnik, kontaktid

Käesolevat veebilehte haldab Roche Diabetes Care Roche Diabetes Care, Inc, 9115 Hague Road Indianapolis, Indiana 46250 („Roche” või „meie”). Küsimuste või ettepanekute korral palun võtke meiega ühendust diabetas.prieziura@roche.com un +370 5 252 6440

Teise võimalusena võite ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga meili teel global.rdc-dpo@roche.com.

2.    Kuidas me kasutame teie isiklikke andmeid

Teie isikuandmete kaitsmine on väga oluline meie jaoks ja me mõistame, et teie tervisega seonduv info on tundlik. Me lubame, et kasutame teie isiklikke andmeid vastavalt kehtivatele seadustele.

Privaatsuseeskirjad selgitavad, kuidas me kasutame isiklikke andmeid, mida me kogume, kui te:

a)    Sirvite avalikke lehti meie veebilehtedel

b)    Suhtlete meiega telefoni, meili või veebivormide teel

a)    Sirvite avalikke lehti meie veebilehtedel

Kui te sirvite meie veebilehtedel avalikke lehekülgi, st sisu, millele on teil juurdepääs kontole logimata, siis me kogume ja töötleme ainult teiega seotud mittetundlikke andmeid. Eelkõige ei kogu me teie terviseandmeid meie veebilehtedel avalikke lehti sirvides. Teisalt töötleme teie isikuandmeid nii palju, kui seda on vaja, et vastavalt teie päringule tuua teieni avalikku sisu, st vormindada see teie brauseri jaoks. Lisaks töötleme teie isikuandmeid vastavalt meie õigustatud huvile, et kaitsta meie veebilehe süsteemide turvalisust ja mõõta inimeste hulka, kellele erinevat tüüpi sisu pakutakse. Selleks me kasutame:

IP aadresse. IP aadress on teie arvutile määratud number, mis võimaldab kommunikatsiooni - sarnaneb telefoninumbriga. Roche kogub IP aadresse õigustatud huvi eesmärgil, et tagada süsteemi turvalisus ja avaldada koondinfot veebilehe ja tulemuste analüüsimiseks. Süsteemi logifaile analüüsitakse 7 päeva jooksul ning seejärel kustutakse mittekahtlased andmed. Muid andmeid säilitakse nii kaua kui vaja, et tõestada turvaintsident.

Küpsised Küpsis on väike tekstifail, mille asetab teie süsteemi meie veebiserver. Reeglina kasutatakse meie küpsiseid ainult veebilehe külastuse eesmärgil teie sessiooni kestvuse ajal. Lisaks kasutame küpsiseid, et parandada kasutajasõbralikkust, nt salvestada teie keele eelistused. Te saate küpsiseid üle vaadata ja kustutada või peatada igal ajal teie brauseri sätetest, sel juhul te võite kaotada sätted, mille olete veebilehe jaoks teinud.

Veebilutikad. Veebilutikad (või „tegevuse märgised“) on väikesed graafilised elemendid, mis aitavad analüüsida veebilehtede efektiivsust, mõõtes näiteks külastajate arvu või kui palju külastajaid klikkis veebilehe sisuelementidele. Me analüüsime veebilutikate kaudu saadud statistikat anonüümselt ja koondbaasil.

Google Analytics. Google Analytics on veebianalüütika teenus, mida pakub Google, Inc („Google“). Google Analytics kasutab küpsiseid, mis aitavad meil analüüsida, kuidas kasutajad kasutavad meie veebilehe avalikku sisu. See küpsise poolt loodud info teie veebilehe kasutuse kohta (sealhulgas teie IP aadress) saadetakse edasi ja hoiustatakse Google serverites USAs. Google Analytics küpsised võivad säilida kuni kaks aastat, kui te ei kustuta neid varem.

Google on sertifitseeritud EL-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ja me sõlmisime Google-ga andmetöötluslepingu, et tagada Google Analytics tegutsemine meie nimel. Lisaks kasutame Google Analytics IP anonüümseks muutmise seadet.  Kui te külastate veebilehte riikides, mis moodustavad Euroopa Majanduspiirkonna, siis teie IP aadressi kärbitakse enne, kui see lahkub Euroopa Majanduspiirkonnast. Ainult erandjuhtudel (nt EL-põhiste süsteemide rike) saadetakse kogu IP aadress Google serverisse USAs ja kärbitakse seal.

Google kasutab seda teavet meie õigustatud eesmärgil, et hinnata teie kasutust veebilehel, teha aruandeid veebilehe aktiivsusest veebilehe omanike jaoks ja pakkuda veebilehe tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Google võib seda infot saata ka kolmandatele pooltele, kui seda kohustab seadus, või kui sellised kolmandad pooled töötlevad infot Google palvel. Google ei seosta teie IP-aadressi ühegi teise Google-i andmega.

Te võite loobuda Google Analytics tulevikus, laadides alla ja installeerides Google Analytics Opt-out Browser Add-on oma praeguse veebrauseri jaoks lehel http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (ei tööta kõikide mobiiliseadmetega/brauseritega). Või võite deaktiveerida Google Analyticsi mobiilides ja muudes seadmetes, vajutades järgmisele loobumise lingile: Vajutage siia, et loobuda Google Analyticsist.

Märkus: Google Analytics on aktiivne ainult meie veebilehtede avalikel lehtedel, st mitte meie veebilehe nendel lehtedel, kuhu sisened oma kontole logides.

Sotsiaalsed pluginid, Shariff. Me kasutame sotsiaalseid plugineid („Plugin“), mida pakuvad sotsiaalvõrgustikud Facebook ja Google +1, aga ka mikroblogimise platvorm Twitter. Vastavaid teenuseid juhivad Facebook Inc., Google Inc. ja Twitter Inc. (igaüks „Operaator”).

-    Facebooki (facebook.com) operaator on Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Selle pluginid on tuntavad Facebooki logo (valge täht f sinisel taustal või pöial püsti ikoon) või märkuse „Facebook Social Plugin“ järgi. Kõikide pluginate nimekirja leiate https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebooki privaatsuseeskiri on kättesaadav https://www.facebook.com/policy.php.
-    Google+ (plus.google.com) operaator on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid. Selle pluginitel on sildid Google logo, Google +1 logoga või täiendiga „Google Social Plugin”, mida saab vaadata http://plus.google.com. Google vastavat privaatsuseeskirja saab alla laadida https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
-    Twitteri (twitter.com) operaator on Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Selle pluginid on äratuntavad Twitter logode järgi ja ülevaade on kättesaadav lehel https://dev.twitter.com/web/tweet-button. Twitteri privaatsuseeskiri on kättesaadav https://twitter.com/en/privacy.

Me oleme rakendatud „Shariff“ lahenduse, et kaitsta teie isikuandmeid meie kodulehte külastades. Shariff garanteerib, et andmeid ei edastata operaatorile, kui te avate meie veebilehe. Ainult pärast oma valitud Plugini aktiveerimist ja seega andmete edastamisega nõustumist teeb teie brauser ühenduse operaatori serveriga. Shariff asendab operaatori tavapärased „jaga“ nuppe ja kaitseb, et teie sirvimise käitumist ei jälgiks operaator. Lisainformatsiooni jaoks palun vaadake popup informatsiooni, mis asub aktiveerimise tumbleri kõrval, vaadake Shariffi arendaja lehte (https://github.com/heiseonline/shariff).

Kui te olete Plugini aktiveerinud, siis meil pole võimalik mõjutada selle kogutavat infot. Et saada infot vastavate operaatorite andmekogumise ja -töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta, ja ka teise sellekohaste õiguste ja oma isikuandmete kaitseks tehtavate seadete valikute kohta, külastage ülaltoodud operaatorite privaatsuspoliitikate lehti.

Teenused. Me võime kasutada kolmanda poole rakendusi ja sisuvahendeid teatud Roche veebilehtedel, et pakkuda teile lisainformatsiooni, nt Google Maps. Kui te suhtlete nendega, siis kolmandad osapooled võivad saada ligipääsu teie isikuandmetele, sealhulgas IP-aadressile. Me toome selgelt välja, kus me kasutame selliseid kolmanda osapoole teenuseid, nii et saate otsustada, kas kasutate neid või mitte.


b)    Suhtlete meiega telefoni, meili või veebivormide teel

Kui te suhtlete meiega telefoni, meili, veebivormide või muul viisil, siis me töötleme teie kontaktandmeid ja teie antavaid isikuandmeid isegi, kui teil puudub Roche konto. Me töötleme seda infot ainult selles ulatuses, mis on vajalik teie päringule vastamiseks, ja me kustutame andmed, kui me ei vaja enam neid kui tõendeid (tavaliselt kolm aastat), välja arvatud, kui te olete nõustunud andma meile oma andmed muudel eesmärkidel, need eesmärgid täpsustatakse ajal, mil annate meile nõusoleku.

3.    Turvalisus

Roche võtab kasutusele sobivad tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta teie isiklikke andmeid juhuslike või ebaseadusliku hävituse, kaotuse, muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest, või et isikuandmeid edastatakse, hoiustatakse või muul viisil töödeldakse.

4.    Kes saab teie andmed

Roche jagab teie isikuandmeid teie nõusolekul ja täiendavalt, kui vajalik ülalmainitud eesmärkidel, kui seda nõuavad kehtivad seadused, kohtuotsused või valitsuse määrused. Roche kasutab grupi sise- ja välispakkujaid ja agente näiteks IT-süsteemide töö ja hoolduse jaoks või et läbi viia äritehinguid nagu klienditeenuse pakkumine või teabe edastamine. Kõikidel juhtudel on juurdepääs krüpteerimata andmetele ainult isikutel, kes seda peavad teadma. Samuti on sõlminud Roche andmetöötluslepingud, et tagada, et pakkujad ja agendid töötlevad isikuandmeid ainult Roche nimel ja vastavalt sobivate tehniliste ja korralduslike meetmetega.

Roche ei müü ega edasta muul viisil teie isikuandmeid kolmandatele pooltele neile kasutamiseks, välja arvatud teie selgesõnalisel nõusolekul.

5.    Edastamine teistesse riikidesse

Me võime edastada isikuandmeid, mida kogume teie kohta veebilehe kaudu, teistesse riikidesse, millel võivad puududa sarnased andmekaitseseadused kui riigis, kus te algselt andsite andmed, ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Kui me edastame teie andmed teistesse riikidesse, siis me kaitseme seda infot vastavalt käesolevale privaatsuseeskirjale. Eelkõige võtame selliste andmete edastamise aluseks vastavad standardid nagu andmekaitseklauslid, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon või USA-EL Privacy Shield, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Isikuandmete Üldmääruse nr 2016/679 alusel vastu võetud adekvaatsuse otsused vastavalt vajadusele. Te võite saada nende dokumentide koopia, kui võtate ühendust meiega ülaltoodud viisil (vaata peatükk 1 ülal).

6.    Teie õigused ja kuidas neid rakendada

Te võite, vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele:

-    Nõuda teavet oma isiklike andmete kohta, mida me töötleme, saada selliste andmete koopia ja parandada ja täiustada ebatäpseid andmeid;
-    Kustutada oma isikuandmeid või keelata nende töötlemise, mõlemat vastavalt kehtiva seaduse sätete ulatuses;
-    Saada isiklikku teavet, mida meile andsite lepingu või nõusolekuga, struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormis, seadusel põhinevate nõuete ulatuses;
-    Paluda saata oma isiklikke andmeid, mida me kasutame, teisele teenuse pakkujale, juhul kui selline edastus on tehniliselt võimalik;
-    Esitada vastuväide, põhjustel, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast ja vastavalt kehtivale seadusele, meie teie isiklikke andmeid puudutavale õigustatud huvile; ja
-    Võtta tagasi oma nõusolek igal ajal, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist tehtud nõusolekuga saadud töötluse seaduslikkust.

Teil on õigus mitte osaleda üheski automatiseeritud individuaalses otsusetegemise protsessis. Me ei kasuta selliseid protsesse teie eelneva nõusolekuta.

Kui teil on konto, siis saate rakendada oma õiguseid, külastades oma kontot ja korrigeerides oma privaatsuse eelistusi, tegelda nõusolekutega, alla- ja üles laadida parandatud andmeid.

Kui teil puudub konto või teil on probleeme või muid küsimusi, siis võtke ühendust meiega või meie andmekaitseametnikuga, kasutades ülaltoodud kontaktandmeid (vaata peatükk 1 ülal).

Kui te pole rahul, kuidas Roche käsitleb teie andmeid või vastab teie päringutele, siis võite esitada ka kaebuse vastavale andmekaitseametnikule oma elukohajärgses riigis.

7.    Laste privaatsus
Meie veebilehed on mõeldud täiskasvanutele. Me ei kogu teadlikult ühtegi isikuid tuvastavaid andmeid kelleltki, keda me teame olevat laps, tema seadusliku esindaja eelneva, tõendatava nõusolekuta.

8.    Privaatsuseeskirjade uuendamine
Me tegeleme regulaarselt privaatsuseeskirjade ülevaatamisega ja me paneme uuendused sellele veebilehele üles. Käesolevat privaatsuseeskirja uuendati viimati 5/23-2018. Kui me muudame nõusolekul põhinevat töötlemist, siis me küsime teil uue nõusoleku.

9.    Kolmandate isikute ressursid
Käesolev privaatsuseeskiri ei kehti kolmandate poolte lehtedele, millele meie veebileht võib suunata, kus me ei kontrolli sisu või kolmandate poolte privaatsuseeskirju. Me teavitame teile, kui suuname teid sellisele kolmanda poole lehele.