Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Privaatsuspoliitika

Accu-Chek® toodete valmistaja Roche Diabetes Care, Inc („Roche") on pühendunud Teie isikuandmete kaitsele. Antud poliitika määratleb Roche’i poolt kogutavate isikuandmete liigid; viisid, kuidas Roche infot kogub; Teie isikliku info kasutamise või jagamise põhimõtted; Roche’i tegevused teie isikuandmete kaitseks ning Teile isikuandmete kasutamise kohta esitatavad valikud. Kasutades accu-check.com veebilehte („veebileht“), nõustute selle privaatsuspoliitika tingimustega. Iga kord, kui saadate veebilehe kaudu informatsiooni, nõustute selle kogumise, kasutuse ja avaldamisega vastavalt antud Privaatsuspoliitikale.

Antud privaatsuspoliitikas käsitletakse „isikuandmetena“ kõiki andmeid, mille kaudu on võimalik Teid tuvastada, s.h, kuid mitte ainult, Teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja Teie poolt Roche’iga tehingu läbi viimiseks kasutatud finantsandmeid. Antud privaatsuspoliitika ei kehti internetivälistest ressurssidest ja internetivälise suhtlemise kaudu kogutud info kohta, välja arvatud juhtudel, kui selline informatsioon ühtib Roche’i poolt veebisaidi kaudu kogutud andmetega. Antud privaatsuspoliitika ei kehti ühegi kolmanda osapoole veebilehe kohta, millele antud veebilehel viidatakse. Roche ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede privaatsuspraktikate või sisu eest.

Me oleme pühendunud Teie isikuandmete kogumisele, hoiustamisele ja kaitsmisele viisil, mis on kooskõlas antud poliitikaga ning kehtivate seaduste, reeglite ning regulatsioonidega. Palun tutvuge täiendava info saamiseks järgneva privaatsusavaldusega.

Palun pidage meeles, et see veebileht on suunatud Ameerika Ühendriikides resideeruvatele kasutajatele. Meie eesmärk ei ole koguda sellel veebilehel isikuandmeid väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatelt kasutajatelt.

Ei ole mõeldud alaealistele

See veebileht ei ole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastaste laste poolt. Lisaks ei kogu me teadlikult alla 13-aastaste isikute andmeid ilma vanema või hooldaja eelneva tõendatava nõusolekuta. Kõik alla 18-aastased isikud peaksid enne selle veebilehe kasutamist või sellel isikuandmete avaldamist küsima luba oma vanematelt või hooldajatelt. Selleks, et veebilehel registreeruda või küsitlustele vastata, peate olema vähemalt 18 aastat vana. Kui arvate, et Teie alaealine laps või hoolealune on veebilehel registreerunud ilma teie loata, võtke palun meiega ühendust aadressil accu-check.care@roche.com ning me teeme kõik endast oleneva, et eemaldada kõik alaealisega seotud isikuandmed.

Kogutav info

Võime küsida veebilehel Teie isikuandmeid selleks, et töödelda teie päringuid, võimaldada ligipääsu teenustele või isikustada Teie kasutuskogemust. Kui otsustate neid kasutada, võivad mitmed veebilehe alad, muuhulgas küsitlused, registreerimisfunktsioonid ja sisu jagamisega seotud võimalused, nõuda Teilt isikuandmeid. Roche ning meie äripartnerid koguvad Teie käest sellist teavet vaid juhul, kui jagate seda meiega vabatahtlikult. Palume Teil arvestada, et kui otsustate teatud isikuandmeid mitte jagada, ei pruugi mõningad veebilehe funktsioonid olla Teile kättesaadavad. Kõiki Roche’iga jagatud isikuandmeid kasutatakse kooskõlas antud privaatsuspoliitikaga.

Lisaks võib Roche koguda informatsiooni teie arvutist või internetiseadmest, et teostada statistilist analüüsi selle veebilehe kasutamise kohta. Lisainfoks vaadake küpsiste kasutamise poliitikat.

Andmete kasutamine

Kõiki Roche’i poolt kogutud isikuandmeid võib kasutada järgmiselt eesmärkidel:

  • Roche’i või ettevõtte äripartnerite ärieesmärkide saavutamiseks, sealhulgas seadusega lubatud turunduseks, müügiks, tegutsemiseks ning finantstehinguteks.
  • Vastamaks kõikvõimalikele päringutele, nende hulgas tehingu sooritamiseks, teatud info saamiseks või sellel veebilehel sisalduva info jagamiseks muude isikutega.
  • Mõistmaks paremini Teie vajadusi ning viise, kuidas saame enda tooteid ja teenuseid täiustada.
  • Suhtlemiseks Teid huvitada võivate toodete või teenuste teemal.
  • Isikustamaks veebilehe kasutuskogemust.

Kui meie kokkulepped teenuspakkujatega seda võimaldavad, võib Roche siduda isikuandmed, mida selle veebilehe läbi jagate, muu teabega, mida olete meiega nii internetis kui väljaspool jaganud. Samuti võib Roche ühildada sellised isikuandmed kolmandate osapoolte poolt jagatud teabega. Roche kasutab sellist ühendatud teavet, et aidata paremini välja töötada Roche’i tooteid, edastada Teile informatsiooni, parendada turunduse ja uuringutega seotud tegevust ja hõlbustada äritegevust.

Kolmandate osapooltega jagamine

Roche võib jagada Teie isikuandmeid enda tütarettevõtete ja filiaalidega. Lisaks võib Roche jagada Teie isikuandmeid väliste kolmandate osapooltega vaid järgnevatel eesmärkidel:

  • Aidata Roche’il teostada äritehinguid.
  • Teostada Roche’i veebilehtede ja muude platvormide tehnilist hooldust.
  • Hõlbustada ühinemist, konsolideerimist, juhtimise üleandmist või muud ärikorralduse muutmist, milles Roche osaleb.
  • Vastata õigusjärgsete riiklike struktuuride päringutele või kui vastav seadusandlus, kohtumäärused või valitsuse määrused seda nõuavad.
  • Kui see on vajalik ettevõtte auditi käigus või selleks, et uurida või vastata teatele turvaohust.

Kõikidelt tütarettevõtetelt, filiaalidelt või muudelt äripartneritelt, kellega Roche Teie isikuandmeid jagab, nõutakse nende käitlemist vastavalt antud privaatsuspoliitikale.

Sotsiaalmeedia lisad

Antud veebileht võib kasutada sotsiaalmeedia lisasid (nt Facebooki like-nupp), et võimaldada Teil teistega lihtsalt informatsiooni jagada. Kui külastate seda veebilehte, võib sotsiaalmeedia lisa haldaja paigaldada Teie arvutisse küpsise, mis võimaldab seda veebilehte eelnevalt külastanud isikuid ära tunda. Kui olete selle veebilehe sirvimise ajal samaaegselt sisse logitud mõnel seotud sotsiaalmeedia leheküljel (nt Facebook), võimaldab lisa antud sotsiaalmeedia leheküljel saada teavet meie veebileht külastamise kohta. Samuti võib sotsiaalmeedia lisa võimaldada sotsiaalmeedia leheküljel jagada teavet Teie tegevuse kohta sellel veebilehel enda muude kasutajatega. Lisainfo saamiseks spetsiifiliste sotsiaalmeedia lehekülgede lisade kaudu jagatava teabe kohta peaksite tutvuma vastava sotsiaalmeedia lehekülje privaatsusavaldusega.

Signaalide mittekasutamine

Mõned veebibrauserid ja muud programmid võivad saata Roche’ile signaale eelistuste kohta, mis puudutavad seda, kas ja mil viisil võib Roche või kolmandad osapooled teie internetitegevuste kohta teavet koguda. Praegusel hetkel Roche selliste signaalidega ei arvesta.

Isikuandmete kasutamine turunduseks

Roche ei müü ega edasta isikuandmeid otseseks turundusalaseks kasutuseks ühelegi mitteseotud ettevõttele, välja arvatud juhul, kui teavitame Teid sellest eelnevalt selgesõnaliselt ja saame Teilt selleks otsese loa. Roche kasutab kolmandatest osapooltest ettevõtete teenuseid, et paigutada reklaame välistele veebilehtedele. Need ettevõtted võivad kasutada andmeid antud veebilehe ja muude veebilehtede külastamise kohta, et mõõta reklaamide efektiivsust ja pakkuda reklaame meie toodete ja teenuste kohta, mis võivad Teile huvi pakkuda. Kui soovite rohkem teavet selle tava kohta ja Teile pakutavatest valikutest, kuidas piirata kolmandate ettevõttete poolt selle teabe kasutamist, uurige meie küpsiste kasutamise poliitikat.

Andmete turvalisus

Roche ning meie äripartnerid on astunud mõistlikke samme, et kaitsta isikuandmeid, millele omame ligipääsu või mida oleme kogunud läbi selle veebilehe, kaotsimineku, väärkasutuse ja volitamata juurdepääsu, avaldamise, muutmise ja hävimise eest. Siiski ei anna Roche Teie isikuandmete turvalisuse kohta ühtki garantiid ning ütleb seadusega lubatud määral lahti igasugusest vastutusest ja kahjudest, mis võivad tuleneda andmete kaotsiminekust, väärkasutusest ja volitamata juurdepääsust, avaldamisest, muutmisest või hävimisest. Soovitame Teil kasutada kõiki saadaolevaid turvalisusabinõusid, et kaitsta selle veebilehe kaudu saadetud isikuandmeid.

Andmete õigsus

Roche tahab olla kindel, et säilitame ainult kõige täpsemat ja ajakohasemat Teie kohta käivat infot. Niisiis, kui usute, et Teie kontaktinfo vajab muutmist, võite saata meile e-kirja, et enda kontaktandmeid parandada või uuendada.

Teavitamine, valikud ja kontroll

Enne kui saadate Roche’ile isikuandmeid, teavitame Teid (k.a läbi selle privaatsuspoliitika) eesmärkidest, mille nimel me isikuandmeid kogume ja kasutame; sellest, kuidas meiega küsimuste või kaebuste korral ühendust võtta; kolmandatest osapooltest, kellele teie isikuandmeid avaldame, ning valikutest ja võimalustest, mille abil saate enda isikuandmete kasutamist ja avaldamist piirata. Samuti teavitab Roche Teid enne Teie isikuandmete kasutamist algsest kogumiseesmärgist erinevatel eesmärkidel.

Kui liitute mõne spetsiifilise teenuse või kommunikatsiooniga, võite teostatud liitumise igal ajal katkestada järgides teenusega kaasa tulevaid juhiseid või võttes Roche’iga igal ajal ühendust kasutades alltoodud infot. Kui otsustate teenusega liitumise katkestada, reageerib Roche Teie palvele kiirelt ja lisaküsimusi esitamata.

Juurdepääs enda isikuandmetele

Roche respekteerib teie õigust pääseda ligi enda isikuandmetele ning teostada neis parandusi. Saate võtta meiega alltoodud kontaktandmetel ühendust ning aitame teid hea meelega. Roche võib piirata või keelata juurdepääsu isikuandmetele juhtudel, kui sellise juurdepääsu võimaldamine oleks ebamõistlikult koormav või kulukas või juhtudel, kui seadus juurdepääsu ei luba. Kui see on õigustatud, võib Roche mõningatel juhtudel küsida mõistlikku tasu juurdepääsu ja muude isikuandmetega seotud päringute eest.

Isikuandmete jagamine rahvusvaheliselt

Kõiki isikuandmed, mida meile selle veebilehe kasutamise läbi saadate, võib edasi saata või hoiustada geograafilises asukohas, mis seab hoitud infole Teie päritoluriigist erinevad privaatsuskohustused.

Teie privaatsusõigused Californias

California Tsiviilseadustiku Sektsioon 1798.83 lubab California elanikel esitada päringuid teatud informatsiooni saamiseks enda isikuandmete avaldamise kohta kolmandatele osapooltele, nende osapoolte otseste turunduseesmärkide tarbeks. Sellise päringu saatmiseks kirjutage palun järgneval aadressil:

Roche Diabetes Care, Inc.
9115 Hague Road
Indianapolis, Indiana 46250
Attn: Privacy Officer

Lisage kindlasti oma nimi ja aadress; võite lisada enda e-posti aadressi kui soovite saada vastust e-posti teel. Vastasel juhul vastame tavapostiga seaduses sätestatud aja jooksul.

Muudatused antud privaatsuspoliitikas

Aeg-ajalt võib Roche antud privaatsuspoliitikat muuta. Kõik sellised muudatused kajastatakse kiiresti sellel leheküljel. Roche soovitab teil privaatsuspoliitikat regulaarselt muudatuste tuvastamiseks üle vaadata. Meie veebilehe jätkuv kasutamine pärast muudatuse avaldamist näitab Teie nõusolekut seejärel saadetud informatsiooni kasutamiseks kooskõlas muudetud privaatsuspoliitikaga. Kuupäev, mil poliitikat viimati muudeti, on märgitud poliitika ülaosas.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi antud poliitika või selle veebilehe tegutsemistavade kohta, võtke palun meiega ühendust.

Huvipõhine reklaam

Me võime kasutada kolmanda osapoolena reklaamiettevõtjaid, et paigutada reklaame teistele veebisaitidele. Need ettevõtjad võivad kasutada tuvastamatut teavet (küpsiseid, silte ja veebimajakaid) teie käikude kohta Accu-Cheki ja teistel veebisaitidel, et mõõta reklaami tulemuslikkust ning esitada reklaami meie kaupade ja teenuste kohta, mis võivad teid huvitada. Sarnaselt enamikule reklaamijatele paigutame me reklaami kohtadesse, mis on kliente silmas pidades meie meelest kõige otstarbekamad. Selleks lubame muuhulgas meie koostööpartnerite hulka kuuluvatel võrgureklaamiettevõtjatel paigutada Accu-Cheki veebisaitide külastajate seadmetesse oma küpsiseid. Ülaltoodu võimaldab võrgureklaamiettevõtjal tunda ära inimesi, kes on varem Accu-Cheki veebisaite külastanud. Kui sellised inimesed külastavad kolmanda osapoole veebisaiti, millele võrgureklaamiettevõtja on reklaamipinda ostnud, saab reklaamiettevõtja teada, et antud inimesed on meie toodetest ja teenustest huvitatud, ning esitab ühe meie reklaamidest.

Euroopa interaktiivse digitaalreklaami ühendusel (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) on veebisait, kus tarbijad saavad loobuda veebipõhise reklaami saamisest mõnelt või kõigilt selles programmis osalevatelt võrgureklaamiettevõtjatelt. Kui soovite lisateavet antud tegevuse kohta ja tutvuda tegevusega seotud valikuvõimalustega, külastage veebisaiti http://www.youronlinechoices.eu/